Evaluering

Riktig eller viktig? En evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt

Dette er en rapport utarbeidet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Panelet som har utarbeidet rapporten, ble oppnevnt av departementet høsten 2014. Oppdraget gikk ut på å evaluere de tre teatrene Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt med en frist for levering av evalueringsrapporten før sommeren 2015.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Fagpanel

Forfatter

Nils Johnson mfl

Språk

norsk