Last ned som PDF

39 sider

0.45 MB

Forsiden av dokumentet Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008

Evaluering

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2007, som var første gang ordningen ble innført. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Ipsos

Forfatter

Håkon Kavli

Språk

norsk (bokmål)