Last ned som PDF

79 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer

Studie

En kvalitativ undersøkelse av levekår hos voksne pårørende til personer med rusmiddelproblemer «Det gjennomsyrer jo hele livet»

Mange opplever at en av deres nærmeste har rusmiddel­ problemer. Samtidig er det få samlede beskrivelser av hvordan voksne pårørende bør møtes – både som en ressurs og som personer med behov for informasjon, hjelp og støtte. Helsedirektoratet håper at denne undersøkelsen vil bidra til økt kunnskap om deres situasjon og ønsker. Rapporten beskriver voksne pårørendes egne erfaringer og opplevelser med å leve nær en person som har rusmiddel­ problemer. Pårørende har også beskrevet hvordan de mestrer hverdagen sin og hva de ønsker av tiltak fra helse­ og omsorgstjenestene og andre aktører. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet. Sammen med en tilsvarende rapport om levekår for barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer inngår den som en delstudie i multisenterstudien «Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelmisbruk».

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Bente Birkeland og Bente M. Weimand

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg