Last ned som PDF

27 sider

0.58 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport DEMOSREG 2005-2014

Statusrapport

Sluttrapport DEMOSREG 2005-2014 Program Demokrati, styring og regionalitet – DEMOSREG

Programstyret leverer med dette sin sluttrapport for forskningsprogrammet Demokrati, styring og regionalitet (DEMOSREG) 2005-2014 til Norges forskningsråd og de departementene som har finansiert programmet. Sluttrapporten gir en oversikt over programmets aktiviteter og resultater gjennom perioden. Den viser den store faglige bredden i forskningen på dette feltet, og at programmet har levert resultater av betydning for offentlig sektor, næringsliv, forskningsmiljøer og samfunnet generelt.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212033894

Tema

utdanning og forskning

Virkemidler

finansieringsordning

Analysekriterier

måloppnåelse resultater