Last ned som PDF

160 sider

27.54 MB

Forsiden av dokumentet Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by

Studie

Helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by Utvikling og vurdering av metode

Formålet har vært å vurdere om det vil være hensiktsmessig å utvikle en metode for helhetlig inspeksjon av transportanlegg i by og komme med innspill til en slik metode. Vi mener det vil være en fordel å supplere de eksisterende inspeksjonssystemene med et helhetlig inspeksjonssystem for transportanlegg i by fremfor å supplere med flere selvstendige inspeksjonssystemer for alle parametre og trafikantgrupper. Vi anbefaler at denne metoden bør fokusere på atferd og samhandling mellom de ulike trafikanter fremfor å omfatte en detaljert gjennomgang av feil og mangler ved den fysiske vegutforming og regulering samt drift og vedlikehold. Vi anbefaler at Statens vegvesen fortsetter arbeidet med å utvikle denne metoden, slik at den kan inngå i det samlede inspeksjonssystemet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Michael Wøhlk Jæger Sørensen og Jan Usterud Hanssen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248012610

Tema

Transport og kommunikasjon