Last ned som PDF

27 sider

0.13 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra brukerundersøkelse

Evaluering

Rapport fra brukerundersøkelse skattebetalernes syn på skattemyndighetene

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters syn på Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen var å framskaffe dokumentert kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til etatens service, informasjon, veiliedning, saksbehandlings m. m.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Feedback AS

Språk

norsk (bokmål)