Last ned som PDF

71 sider

1.24 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Finansportalen

Evaluering

Evaluering av Finansportalen Menon-publikasjon nr. 48/2018

Menon Economics og professor Tommy Staahl Gabrielsen (UiB/Bergen Economics) har på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en førevaluering av Finansportalen. Målet med evalueringen er å under- søke i hvilken grad markedsportalen innfrir sine målsetninger, samt å drøfte kjennetegn ved markeder og portaler som gjør markedsportaler til et egnet forbrukerpolitisk virkemiddel. Resultatene fra evalueringen er tenkt å inngå i Stortingsmelding om forbrukerpolitkk som er ventet våren 2019.

Publisert

Eier

Barne- og familiedepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfatter

Gjermund Grimsby mfl.

Språk

norsk

Tema

familie og forbruker

Virkemidler

tjenester

Analysekriterier

måloppnåelse