Last ned som PDF

87 sider

20.81 MB

Forsiden av dokumentet Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager

Evaluering

Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager idealer og praksis

Rapporten omhandler dispensasjoner i barnehager, og er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant de ansatte på dispensasjon og deres arbeidsgivere, samt intervjuer med et utvalg arbeidsgivere. Formålet med prosjektet var å kartlegge bakgrunnsvariabler ved de som er ansatt på dispensasjon og å se nærmere på hvilken politikk kommunen har når det gjelder innvilgelse av dispensasjon.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfatter

Hanne Cecilie Jensen

Språk

norsk (bokmål)