Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Førskolelærere og barnehageansatte

Evaluering

Førskolelærere og barnehageansatte

Ved hjelp av data fra SSB over utdanning og sysselsetting blir norske førskolelæreres sysselsettingsmønstre i barnehage og andre yrkessektorer i perioden 2003 -2007 undersøkt. De førskolelærerne som er ansatt i barnehager sammenlignes også med barnehageansatte uten førskolelærerutdanning.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Forfatter

Lars Gulbrandsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7894-320-5