Last ned som PDF

25 sider

1.69 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal transportplan 2014-2023 Utredningsfasen. Revisjon av målstruktur

Evaluering

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utredningsfasen. Revisjon av målstruktur

Rapporten er utarbeidet av transportetatene og Avinor på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Rapporten er resultatet av en gjennomgang av målstrukturen i Nasjonal transportplan med utgangspunkt i de viktigste utfordringene i transportsektoren. Prosjektgruppen har spesielt vurdert etappemålene for framkommelighet og miljø. For framkommelighet er de viktigste forslagene å slå sammen etappemålene for avstandskostnader og reisetid og et nytt etappemål for kvalitet på infrastrukturen. Det siste etappemålet er ment å gjenspeile satsingen i Nasjonal transportplan på vedlikehold. For trafikksikkerhet er det foreslått et nytt etappemål som omfatter sjø-, luft- og jernbanetransport. For miljøområdet er antall etappemål foreslått redusert fra seks til fem ved å slå sammen noen av målene

Publisert

Eiere

Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet

Utgiver

Statens vegvesen

Utførere

Statens vegvesen, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Avinor AS

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788277041247

Tema

Transport og kommunikasjon