Last ned som PDF

45 sider

0.54 MB

Forsiden av dokumentet Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere

Evaluering

Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere

I notatet redegjøres det for ansatte som ikke er førskolelærer sin utdannelse, alder, bakgrunn og yrkesstabilitet. Det drøftes også om faktisk antall førskolelærere er lavere enn hva som årlig innrapporteres av barnehagene. Basert på registerdata.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Lars Gulbrandsen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-78-94309-0