Last ned som PDF

100 sider

1.79 MB

Forsiden av dokumentet Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

Kunnskapsoppsummering

Psykososiale konsekvenser av nasjonalt minnesmerke i Hole kommune

Det er gjennomført en litteraturgjennomgang av Professor Helena Flam ved Universitetet i Leipzig, der hun har sett på foreliggende litteratur rundt opprettelsen av minnesteder i etterkant av voldsomme hendelser. I tillegg er det gjennomført en intervjustudie, der beboere i nærheten av Utøya har blitt intervjuet om deres syn på opprettelsen av det planlagte minnestedet og prosessen tilknyttet dette. Hovedfunnene i denne undersøkelsen er at lokalmiljøet der vi bor er viktig for vår historie og identitet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS

Forfattere

Per-Olov Michel og Per Hellevik

Språk

norsk

ISBN

9788281220843