Last ned som PDF

38 sider

3.46 MB

Forsiden av dokumentet Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i området knyttet til forvaltningsplanen

Kartlegging

Deskriptiv analyse – næringer og samfunn i området knyttet til forvaltningsplanen Underlagsrapport for oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten (HFBL)

Dette er en underlagsrapport for oppdateringen av den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten (HFBL) med sosioøkonomisk statistikk. Rapporten er utarbeidet i Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Miljøverndepartementet, Olje- og energide-partementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Justis- og politidepartementet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Kommuner og regioner