Last ned som PDF

67 sider

0.42 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger

IMDi har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til at kommunene raskt bosetter det antall flyktninger som det er behov for. Antall flyktninger som skulle bosettes i kommunene økte fra 3826 personer i 2007 til 6087 personer i 2009. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for kommunene. Viktige virkemidler i IMDis arbeid er blant annet integreringstilskuddet og dialogen med kommunene. Kommunene er gjennom introduksjonsordningen forpliktet til å gi de bosatte flyktningene et introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktningene ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til deltakelse i yrkeslivet. IMDi skal følge opp resultatene i introduksjonsordningen. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om måloppnåelsen på viktige områder innen integrering er i samsvar med Stortingets vedtak og forutsetninger, og hvordan IMDi har bidratt til måloppnåelsen. Det har også vært et mål å vurdere departementets styring og oppfølging av IMDi.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-097-5