Last ned som PDF

66 sider

1.36 MB

Forsiden av dokumentet Full dekning, også av førskolelærere?

Evaluering

Full dekning, også av førskolelærere?

I rapporten redegjøres det for førskolelærenes alderssammensetning, om overgangen fra studier til yrkesdeltakelse, om deres yrkesstabilitet, om arbeidsmarkedet for førskolelærere, om etterutdanning og om regionale ulikheter.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfatter

Lars Gulbrandsen

Språk

norsk (bokmål)