Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Full dekning, også av førskolelærere?

Evaluering

Full dekning, også av førskolelærere?

I rapporten redegjøres det for førskolelærenes alderssammensetning, om overgangen fra studier til yrkesdeltakelse, om deres yrkesstabilitet, om arbeidsmarkedet for førskolelærere, om etterutdanning og om regionale ulikheter.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Forfatter

Lars Gulbrandsen

Språk

norsk (bokmål)