Last ned som PDF

22 sider

0.07 MB

Forsiden av dokumentet Kort og godt

Vedlegg

Statusrapport

Kort og godt Plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor 2005

I november 2004 bestemte regjeringen at det skulle utarbeides en plan for innføring av nye saksbehandlingsfrister i offentlig sektor. Fristene som utgjør planen, er foreslått av de enkelte fagdepartementene. Våren 2006 vil Moderniseringsdepartementet lage en statusrapport om planen på bakgrunn av rapporter fra fagdepartementene. I etterkant av denne vil Moderniseringsdepartementet, i samarbeid med berørte departementer, fremme forslag til saksbehandlingsfrister på nye områder.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Moderniseringsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning