Last ned som PDF

4 sider

0.27 MB

Forsiden av dokumentet Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Kartlegging

Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Statlig basisbevilgning gis årlig til om lag 50 forskningsinstitutter, etter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter. Basisfinansieringsordningen for instituttsektoren ble fastsatt ved Kongelig resolusjon 19. desember 2008 og etablert med virkning fra 2009. Ordningen ble evaluert i 2012. I de reviderte retningslinjene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013, er det foretatt endringer som skal gjøre ordningen enklere og mer fremtidsrettet, og med tydelige insentiver til instituttene.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk