Last ned som PDF

23 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Strategi/plan

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Visjonen for den nasjonale satsningen på selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår. Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av Nasjonal plan for selvhjelp, mens kompetansesenteret Selvhjelp Norge har ansvaret for å spre kunnskap og informasjon. Planen skal virke fra 2014 til 2018. Planen skal fungere som en veiviser for alle som ønsker å arbeide med selvhjelp rundt om i landet, i kommuner, i helseforetak og i organisasjoner. Det blir også gjort rede for de viktigste erfaringene, og utviklingen av selvhjelp som verktøy, de siste ti årene. Videre sier planen også hvordan det bør arbeides med dette i årene fremover, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9788280813176

Tema

Helse og omsorg