Last ned som PDF

28 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn

Forhåndsutredning

Forebygging av internettrelaterte overgrep mot barn

Justisministeren oppnevnte 1. juni 2006 en arbeidsgruppe for å utrede og fremme forslag til tiltak for å forebygge at barn utsettes for seksuelle overgrep i forbindelse med deres bruk av Internett og at bilder av slike overgrep mot barn blir distribuert på nettet. Arbeidsgruppen legger med denne rapporten frem sine forslag for å forebygge internettrelaterte overgrep mot barn og unge. En samlet arbeidsgruppe står bak utredningen og forslagene til tiltak som fremmes her.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk