Last ned som PDF

102 sider

0.51 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

Evaluering

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS gjennomførte i perioden 2001-2004 en følgeevaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Formålet med evalueringen var å undersøke i hvilken grad programmet gav resultater som var i svar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utgiver

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utførere

Samfunns- og næringslivsforskning AS og FAFO

Forfattere

Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Språk

norsk (bokmål)