Last ned som PDF

189 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Kommunal organisering 2004

Kartlegging

Kommunal organisering 2004 Redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase

Notatet gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer i kommunene og fylkeskommunene per 2004. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner gjennomført i begynnelsen av 2004. Disse sammenlignes med data fra tilsvarende undersøkelser gjennomført i 1995, 1996 og 2000. En hovedkonklusjon er at omfanget av organisasjonsendringer i kommunesektoren er betydelig og økende. Administrativt innfører stadig flere kommuner flat struktur, mens det på den politiske sida synes å være økende mangfold i organisasjonsformene som velges.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Sissel Hovik og Inger Marie Stigen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8270715034

Tema

Kommuner og regioner