Last ned som PDF

25 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Kompetanseutviklingsprogrammets første år

Evaluering

Kompetanseutviklingsprogrammets første år en foreløpig oversikt og vudering

Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning AS gjennomførte i perioden 2001-2004 en følgeevaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP). Formålet med evalueringen var å undersøke i hvilken grad programmet gav resultater som var i svar med intensjonene, samt å belyse årsakene til at programmet lyktes eller mislyktes med å nå de ulike målene.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utgiver

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utførere

Samfunns- og næringslivsforskning AS og FAFO

Forfattere

Erik Døving, Lars-Henrik Johansen og Skule Sveinung

Språk

norsk (bokmål)