Last ned som PDF

10 sider

0.16 MB

Forsiden av dokumentet Bruk av vinterdekk med pigger Oslo/Akershus i 1995/96

Kartlegging

Bruk av vinterdekk med pigger Oslo/Akershus i 1995/96

I vintersesongen 1995/96 ble det gjennomført to delundersøkelser for å registrere dekkbruken på lette kjøretøy. Den ene var telling av dekktyper på personbiler på parkeringsplasser på ulike steder i Oslo og Akershus. Hensikten var å få et tilnærmet svar på hvor stor del av trafikkarbeidet i de to fylkene som ble utført med piggdekk. Den andre undersøkelsen var å kartlegge dekkbruken gjennom hele vintersesongen på bilparken registrert i Oslo og Akershus gjennom telefonintervjuer utført av Opinion. Telling av dekkbruk på parkerte biler på parkeringsplasser i Oslo og Akershus 18. - 21. mars 1996 viste at 85,6 % av lette kjøretøy brukte piggdekk, 13,5 % brukte vinterdekk uten pigger og 0,9 % sommerdekk. I alt 5551 biler inngikk i undersøkelsen. Opinionundersøkelsen viste at 82 % av bilene registrert i Akershus brukte piggdekk i løpet av vintersesongen og 16 % vinterdekk uten pigger. Undersøkelsen omfattet 609 biler. Forskjellen i resultatene fra de to undersøkelsene er ikke større enn feilmarginen til Opinionundersøkelsen som er oppgitt til 3 - 4 prosentpoeng. I tillegg måler de to undersøkelsene litt forskjellige størrelser, hhv. tilnærmet trafikkarbeid ved telling på ulike parkeringsplasser, kontra antall biler med piggdekk i Opinionundersøkelsen.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon