Last ned som PDF

22 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Opprydding i akvakulturnæringen med spesiell vekt på blåskjellanlegg

Forhåndsutredning

Opprydding i akvakulturnæringen med spesiell vekt på blåskjellanlegg

I løpet av de siste årene har Fiskeridirektoratet blitt kjent med flere tilfeller hvor anlegg og annet utstyr har blitt liggende i sjøen lenge etter at akvakulturvirksomheten er avviklet. Det etterlatte utstyret fra virksomheten er til sjenanse for brukere av kystsonen, og utgjør et problem både i forhold til miljø, sjøsikkerhet og arealbeslag. Berørte aktører og kommuner har engasjert seg i saken, og bedt Fiskeri- og kystdepartementet om å definere hvem som er ansvarlig for oppryddingen. I mandatet, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidsgruppen bedt om å utarbeide forslag til praktiske løsninger på: 1) håndtering av anlegg/utstyr hvor driften er opphørt og oppryddingsplikten ikke er gjennomført 2) etablering av ordning for å sikre fremtidig opprydding på lokalitetene.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Klima og miljø