Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Opprydding i akvakulturnæringen

Ukategorisert

Opprydding i akvakulturnæringen

I mandatet, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, er arbeidsgruppen bedt om å utarbeide forslag til praktiske løsninger på: 1) håndtering av anlegg/utstyr hvor driften er opphørt og oppryddingsplikten ikke er gjennomført 2) etablering av

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Språk

norsk