Last ned som PDF

2 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet Noradfakta om utviklingssamarbeid med Nepal

Kartlegging

Noradfakta om utviklingssamarbeid med Nepal

NORAD's factsheet about the development cooperation. Nepal mottar relativt lite internasjonal bistand og betjener sine internasjonale lån og mottar ikke gjeldslette. I 2002 var den totale norske bistanden til Nepal 104,7 millioner kroner. 94 millioner kroner gikk gjennom NORAD. Landets strategi for fattigdomsreduksjon ble vedtatt høsten 2002. Utviklingssamarbeidet fokuserer på grunnutdanning, vannforsyning, energisektoren, godt styresett, menneskerettigheter og fredsskapende arbeid.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no