Last ned som PDF

135 sider

4.72 MB

Forsiden av dokumentet Covid-19-epidemien – kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 14

Evaluering

Covid-19-epidemien – kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 14

Denne rapporten inneholder en kort status for covid-19-epidemien i Norge, oppdatering om kunnskapsstatus på viktige temaer, prognose for utviklingen, vurdering av risiko og anbefalinger om smittevernstrategi med mål og tiltak. Rapporten følger mandatet Folkehelseinstituttet er tillagt i Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og i smittevernloven. Rapporten svarer også på Helse- og omsorgsdepartementets bestilling til Folkehelseinstituttet av evaluering av tiltak og råd om justerte tiltak, som skal sendes til Helsedirektoratet med kopi til departementet. Rapporten bygger på instituttets overvåking av epidemien, modellering av epidemiens spredning, kunnskap om viruset og sykdommen, og smittevernfaglig kunnskap og erfaring.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9789241549837