Last ned som PDF

44 sider

3.07 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg

Evaluering

Vurdering av krav til overdekning for kabler og rør langs riksveg

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Sintef Byggforsk utarbeidet en rapport med vurderinger av retningslinjer for legging av kabler og rør langs riksveg fra hhv. Statens vegvesen og ledningsbransjen. De to forslagene har begge sine styrker og svakheter, og de ulike punktene er detaljert kommentert. Det er også gjennomført et par beregningseksempler med en relativt enkel materialmodell for å se om forslagene rent mekanisk er realistiske. Ut over det rent mekaniske, er det også en rekke andre tekniske faktorer som har betydning, som f.eks. dekkeslitasje, vedlikehold og pålitelighet til ledningsnettet.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Kjell Arne Skoglund, Erik Tørum og Inge Hoff

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788241402890

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom