Last ned som PDF

64 sider

0.29 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Riksrevisjonen følger normalt opp forvaltningsrevisjoner tre år etter at sakene er behandlet. Dersom det ikke er gjort nødvendige endringer etter tre år, blir saken fulgt opp igjen året etter. Dokument 3:1 (2010–2011) omtaler oppfølgingen av 18 forvaltningsrevisjoner. 15 saker er avsluttet. Tre saker følges videre: Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen, Dokument nr. 3:6 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge, Dokument nr. 3:11 (2006–2007) Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtte ordningen, Dokument nr. 3:12 (2006–2007)

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-110-1