Last ned som PDF

98 sider

1.62 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

Evaluering

Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

Målet med dette prosjektet er å få fram systematisert kunnskap om norske støtteordninger som kan ha ikke- ubetydelige negative konsekvenser for naturmangfold. Dette innebærer kartlegging av støtteordninger, det vil si tilskuddsordninger, subsidier og skatteutgifter, der det finnes kunnskap som tilsier at disse kan ha ikke-ubetydelig negative virkninger for naturmangfold.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Kristin Magnussen, Øyvind N. Handberg, Vegard Bakkestuen, Maria Rød, Graciela M. Rusch, Jenni Nordén og Jørgen Rosvold

Språk

norsk

ISBN

9788257769741

Tema

Klima og miljø

Nøkkelord

Naturmangfold

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt