Last ned som PDF

27 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene 2018 - 2020

Kartlegging

Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene 2018 - 2020

Det er fortsatt en krevende øvelse å identifisere mulige ofre for menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene. Styrking av kunnskap, kompetanse og arbeidsverktøy er nødvendig for å sikre en god relasjon mellom helsepersonell og mulige ofre for menneskehandel. Dette er avgjørende for en god og hensiktsmessig identifiserings- prosess. Gjennom regjeringens handlingsplan mot menneskehandel er Helsedirektoratet gitt i oppdrag å etablere et nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel bestående av aktører fra helse- og omsorgstjenestene og kompetansemiljøer.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg