Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hundreårsmarkeringen 2005

Evaluering

Hundreårsmarkeringen 2005 Vurderende rapport

Dette er en vurderende rapport av Utenriksdepartementets aktiviteter under Hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet i 2005. Rapporten sammenfatter erfaringer gjort i UD og av sentrale samarbeidspartnere. I tillegg inneholder den vurderinger av hva som kunne vært gjort annerledes og hva som kan endres i fremtidige prosjekter av samme type. Rapporten tar opp om utenlandsprogrammet i 2005 bidro til å gjøre Norge mer synlig i utlandet, om det bidro til medieprofilering og til nettverksbygging. Den ser på om presse-, kultur- og informasjonsarbeidet (PKI-arbeidet) ved de norske ambassadene ble mer målrettet. Valg av temaer, arbeidsform, organisering og samarbeidsformer blir også vurdert. I tillegg oppsummerer rapporten erfaringer med kongefamiliens besøk i utlandet i 2005 og med nye, internettbaserte profileringsverktøy. Også erfaringen med UDs eget jubileum og med noen enkeltprosjekter i utlandet er tatt med.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Forfatter

Tove Gravdal

Språk

norsk

ISBN

8271777955

Tema

Utenrikssaker