Last ned som PDF

72 sider

7.11 MB

Forsiden av dokumentet Hundreårsmarkeringen 2005

Evaluering

Hundreårsmarkeringen 2005 Vurderende rapport

Dette er en vurderende rapport av Utenriksdepartementets aktiviteter under Hundreårsmarkeringen av Norges selvstendighet i 2005. Rapporten sammenfatter erfaringer gjort i UD og av sentrale samarbeidspartnere. I tillegg inneholder den vurderinger av hva som kunne vært gjort annerledes og hva som kan endres i fremtidige prosjekter av samme type. Rapporten tar opp om utenlandsprogrammet i 2005 bidro til å gjøre Norge mer synlig i utlandet, om det bidro til medieprofilering og til nettverksbygging. Den ser på om presse-, kultur- og informasjonsarbeidet (PKI-arbeidet) ved de norske ambassadene ble mer målrettet. Valg av temaer, arbeidsform, organisering og samarbeidsformer blir også vurdert. I tillegg oppsummerer rapporten erfaringer med kongefamiliens besøk i utlandet i 2005 og med nye, internettbaserte profileringsverktøy. Også erfaringen med UDs eget jubileum og med noen enkeltprosjekter i utlandet er tatt med.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Forfatter

Tove Gravdal

Språk

norsk

ISBN

8271777955

Tema

Utenrikssaker