Last ned som PDF

88 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Støtteordninger for fornybar energi i Europa

Studie

Støtteordninger for fornybar energi i Europa Utarbeidet for Olje- og energidepartementet

På oppdrag fra Olje- og Energidepartementet har vi gjennomgått støtteordninger for fornybar energi og energieffektivisering i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Frankrike, Østerrike, Italia og Spania. Alle land som er omfattet av undersøkelsen gir en eller annen form for økonomiske støtte til fornybar energi og energieffektivisering, som regel motivert ut fra forsyningssikkerhet og miljømessige hensyn, spesielt klima. I noen land har også næringsutvikling og sysselsetting vært viktige drivere for denne politikken. Relativt kompliserte systemer med flere unntaksordninger og kompletterende støtteordninger gjør det imidlertid vanskelig å enkelt sammenligne støtten pr. produsert enhet i de ulike landene.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

Econ Nordic

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788276459845

Tema

Energi

Virkemidler

finansieringsordning