Last ned som PDF

44 sider

1.33 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for E16 Bjørgo-Øye

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for E16 Bjørgo-Øye

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet er det gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for E16 Bjørgo-Øye.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Metier AS og Møreforskning AS

Språk

norsk