Last ned som PDF

60 sider

2.12 MB

Forsiden av dokumentet Fartsmodell for sykkel og elsykkel

Studie

Fartsmodell for sykkel og elsykkel

På oppdrag fra Statens Vegvesen har TØI etablert empirisk baserte fartsmodeller for sykkel og elsykkel. Datagrunnlag er GPS-observasjoner som ble knyttet til et nettverk for Oslo fra Nasjonal Vegdatabank(NVDB). Fartsmodellen beskriver den gjennomsnittlige hastigheten på en nettverkslenke som en funksjon av en rekke forklaringsvariabler. Alle sentrale parameterestimater har forventet fortegn og størrelsesorden. Vi finner blant annet at man sykler raskere med elsykkel enn med vanlig sykkel, og at farten er høyere når sykkeltrafikken er adskilt fra biler og fotgjengere. Modellen er implementert for hele NVDB-nettverket i Oslo og kan – med noen forbehold – også anvendes i andre regioner i Norge. Dette gir et grunnlag for å inkludere fartsmodellen i de regionale transportmodellene (RTM) i Norge.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788248018865

Tema

Transport og kommunikasjon