Last ned som PDF

60 sider

2.43 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1

Kartlegging

Energieffektive tunneler - ENERTUN - D4.1 Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Denne rapporten er den femte av totalt seks rapporter fra et to-årige FoU-samarbeid Varige konstruksjoner har med det spanske engineering-selskapet Geocontrol. Samarbeidet er rettet mot utvikling av energieffektive tunneler gjennom prosjektet ENERTUN som Geocontrol leder. ENERTUN gjennomføres i regi av EEA GRANTS, en samarbeidsorganisasjon der EØS landene Norge, Island og Lichtenstein gir midler og tilskudd (via Innovasjon Norge) til 16 EU-land i Sentral- og Sør-Europa. Rapporten gir en oversikt over nytte/kost vurderinger og levedyktighet for ulike tiltak av energiøkonomisering i tunneler.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk