Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Fylkeskommunal oppgavedifferensiering

Evaluering

Fylkeskommunal oppgavedifferensiering Sluttrapport

Vestlandsrådet, BTV-regionen og Oppland fylkeskommune har deltatt i forsøkene i årene 2004- 2007. Oppgaver og myndighet er overført fra statlige myndigheter til deltagerne. Evalueringen undersøker blant annet om forsøkene har bidratt til å støtte fylkeskommunene i deres rolle som regional utviklingsaktør.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Norsk institutt for by- og regionforskning

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788270716920

Tema

Kommuner og regioner