Last ned som PDF

78 sider

8.22 MB

Forsiden av dokumentet Min sykkel er lastet med

Kartlegging

Min sykkel er lastet med En rapport om lastesykler og bylogistikk

En lastesykkel er en sykkel som kan frakte varer av ulik størrelse og vekt. Lastesykkelen kan erstatte bruken av varebilen i en logistikkvirksomhet, den kan erstatte privatbilen, den kan brukes som transportmiddel, fremkomstmiddel, reklameplakat og et utsalgssted. I denne rapporten blir lastesykkelen presentert som et transportmiddel til bruk i næring og til privat bruk. Rapporten «Min sykkel er lastet med – en rapport om lastesykler og bylogistikk» er skrevet for å gi Statens vegvesen og andre interesserte en innføring om lastesykler, hvordan disse brukes og kan bli brukt i fremtiden. Rapporten inneholder også eksempler fra andre land og forslag til tiltak som stat og kommune kan gjøre for å legge bedre til rette for lastesykler i byene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk