Last ned som PDF

48 sider

1.54 MB

Forsiden av dokumentet Miljøvennlige vegdekker. Anvendelse, klassifisering og krav

Studie

Miljøvennlige vegdekker. Anvendelse, klassifisering og krav

Rapporten har som mål å være et dokument til støtte ved etablering av en strategi for anvendelse av miljøvennlige vegdekker i Norge. Den er utarbeidet på grunnlag av ny viten som er etablert gjennom prosjektarbeidet, samt eksisterende nasjonal- og internasjonal erfaring med anvendelse av miljøvennlige vegdekker. Råd og anbefalinger i rapporten tar hensyn til spesielle utfordringer ved drift og vedlikehold av norske vegdekker. I rapporten beskrives bakgrunn for ønsket om å ta i bruk mer miljøvennlige dekketyper i Norge sammen med en oversikt over tiltak som kan bidra til redusert støy og støv fra biltrafikk. Videre presenteres grunnlag for valg av miljøvennlige vegdekker basert på resultater fra nyttekostnadsanalysen. De viktigste kriterier for valg av dekketype er: trafikkmengde, antall berørte boliger pr km veg, skiltet hastighet og piggdekkandel. Rapporten drøfter sentrale problemstillinger knyttet til anvendelse av miljøvennlige dekker. På grunn av begrenset erfaring med støysvake dekker både hos entreprenører og byggherre, anbefales utvikling av reseptbaserte krav i stedet for funksjonskrav. Rapporten kommer her med klare anbefalinger når det gjelder valg av testmetoder og kravformulering for dokumentasjon av både delmaterialer og selve asfaltmassen, samt relevante krav knyttet til utførelse. Avslutningsvis pekes det på områder hvor videre FoU- innsats er helt påkrevet for å sikre at anvendelsen av miljøvennlige vegdekker kan ha en trygg fremtid i Norge.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon