Last ned som PDF

54 sider

0.26 MB

Forsiden av dokumentet Effektivisering av planprosessene i store samferdselsprosjekter

Evaluering

Effektivisering av planprosessene i store samferdselsprosjekter

Som en oppfølging av en idédugnad i november 2011 besluttet samferdselsminister Kleppa å sette ned en arbeidsgruppe som skulle identifisere hvordan planlegging av store samferdselsprosjekter kunne effektiviseres.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon Plan, bygg og eiendom

Analysekriterier

effektivitet