Last ned som PDF

33 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Hva vet vi om unge og kvinners nyhetskonsum i dag?

Kunnskapsoppsummering

Hva vet vi om unge og kvinners nyhetskonsum i dag? En metastudie om nyhetskonsum og nyhetsavvik basert på kjønn og alder

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomførte i 2016 en studie som analyserer variasjonene i den norske befolknings medievaner med særlig vekt på konsum av nyheter på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget. Et funn som TFoU trakk fram som spesielt interessant og som «noe overraskende», var at unge kvinner har vesentlig lavere interesse for og kunnskap om (harde) nyheter enn menn. Utvalget ønsket derfor å få gjennomført en metastudie som belyser forskjeller mellom kjønnene når det gjelder konsum av nyheter, og ikke minst såkalt nyhetsunnvik.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

NTNU

Forfatter

Elisabeth Helene Omarhaug

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

Film og medier, Film og medieproduksjon