Last ned som PDF

16 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader til legemidler i helseforetak 2008 - 2019

Kartlegging

Kostnader til legemidler i helseforetak 2008 - 2019

Det var avtagende vekst for kostnader til legemidler gitt i sykehus siste år. Korrigert for prisvekst var økningen i kostnader for legemidler gitt i sykehus på 72 prosent i perioden 2008 til 2019, men fra 2018 til 2019 har veksten kun vært på 0,5 prosent. Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 10,7 mrd. kroner i 2019. Dette utgjorde 7,1 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten. Legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten er redusert med 0,6 prosentpoeng fra 2018 til 2019. Korrigert for budsjettstyrking av h-reseptordningen var det i perioden 2008 til 2019 en vekst i kostnader til legemidler i helseforetak på 1, 79 mrd. kroner, noe som utgjør en kostnadsvekst på 20 prosent. Siste år fra 2018 til 2019 var det derimot en reduksjon i kostnader på 685 mill. kroner, noe som tilsvarer en kostnadsreduksjon på 6 prosent. For h-reseptordningen var det en kostnadsøkning på 321 prosent fra 2008 til 2019. I perioden har finansieringsansvaret for flere legemiddelområder blitt overført fra folketrygden til h-reseptordningen i helseforetakene. Veksten i kostnader for h-reseptordningen og totale legemiddelkostnader, må derfor sees i sammenheng med endret finansieringsansvar.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk