Last ned som PDF

107 sider

1.87 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Tønsbergregionen

Metier AS og Møreforsking Molde AS (heretter EKS – ekstern kvalitetssikrer) har med bakgrunn i gjeldende rammeavtale med Finansdepartementet fullført kvalitetssikring fase 1 (KS1 konseptvalg) for transportsystemet i Tønsbergregionen. Underlaget for kvalitetssikringen har vært Statens vegvesen (heretter SVV) sin Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsbergregionen. Til KVUen er det utarbeidet en rekke delrapporter og andre grunnlagsdokumenter samt gitt henvisning til en rekke kilder og referanser.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Metier AS og Møreforskning AS

Forfatter

Svein Olaussen mfl

Språk

norsk