Last ned som PDF

90 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk

Evaluering

Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk Erfaringer fra forsøket i videregående skole

NIFU evaluerer forsøket med redusert antall karakterer ved halvårsvurdering i norsk på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er andre delrapport fra evalueringen, som tar for seg erfaringer fra forsøket i videregående skole. Første delrapport fra denne evalueringen var en litteraturstudie hvor undervisning og vurdering i norskfaget ble satt i en teoretisk kontekst. Sluttrapport fra evalueringen av forsøket skal ferdigstilles i juni 2018.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702183