Last ned som PDF

7 sider

0.15 MB

Forsiden av dokumentet Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi

Evaluering

Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi

Notatet sammenstiller data fra tre tidligere undersøkelser om holdninger til svart arbeid. Dataene brukes til å sammenlikne ungdommers holdninger med holdningene til andre aldersgrupper og til å se om det har vært vesentlige endringer i disse holdningene over tid. Målsetningen med notatet er primært å presentere resultatene, og ikke gjennomføring av en systematisk analyse.

Publisert

Eier

Skattedirektoratet

Utfører

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning

Forfattere

Alexander W. Cappelen og Christine von Simson

Språk

norsk (bokmål)