Last ned som PDF

20 sider

2.07 MB

Forsiden av dokumentet Havbruk programplan - justert 2010

Strategi/plan

Havbruk programplan - justert 2010 HAVBRUK – en næring i vekst

HAVBRUK – programplan er et av Forskningsrådets sju Store programmer. Målet er å utvikle kunnskap på høyt internasjonalt nivå for å bidra til en lønnsom og verdiskapende havbruksnæring basert på bærekraftig og markedsrettet produksjon i alle ledd. Programplanen er et samlende dokument som begrunner hvorfor det er viktig å satse på temaene som dekkes av programmet, hvordan innsatsen skal innrettes og hva som forventes oppnådd. Planen er et styringsdokument for programmet og et veiledende dokument for aktører som ønsker å søke midler i programmet. Planen er en justert versjon av Programplan 2006 – 2015.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212028777