Last ned som PDF

103 sider

0.97 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter

Statusrapport

Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter Sluttrapport

Læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2. juli 2007. Fra skoleåret 2007/ 2008 har læreplanene vært gjeldende for grunnskolen og første år i videregående opplæring, mens fra skoleåret 2009/2010 har læreplanene virket for hele grunnopplæringen. De nye læreplanene for språklige minoriteter er en del av Kunnskapsløftet, og har erstattet de tidligere læreplanene i norsk som andrespråk og læreplan i morsmål av L97. I perioden april 2008 til april 2011 har Rambøll gjennomført en følgeevaluering av implementeringen av nye læreplaner for språklige minoriteter. Formålet med evalueringsoppdraget Rambøll har gjennomført har vært å følge implementeringen av læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål over tid. Fokus har vært på både prosess og resultat, herunder forutsetninger for god implementering i skolen, status for implementeringsprosessen på ulike tidspunkt, og identifikasjon av vesentlige drivkrefter og barrierer for læreplanenes bruk. I dette sammendraget presenteres de vesentligste av evalueringens resultater.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no