Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter

Statusrapport

Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter Sluttrapport

Læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2. juli 2007. Fra skoleåret 2007/ 2008 har læreplanene vært gjeldende for grunnskolen og første år i videregående opplæring, mens fra skoleåret 2009/2010 har læreplanene virket for hele grunnopplæringen. De nye læreplanene for språklige minoriteter er en del av Kunnskapsløftet, og har erstattet de tidligere læreplanene i norsk som andrespråk og læreplan i morsmål av L97. I perioden april 2008 til april 2011 har Rambøll gjennomført en følgeevaluering av implementeringen av nye læreplaner for språklige minoriteter. Formålet med evalueringsoppdraget Rambøll har gjennomført har vært å følge implementeringen av læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål over tid. Fokus har vært på både prosess og resultat, herunder forutsetninger for god implementering i skolen, status for implementeringsprosessen på ulike tidspunkt, og identifikasjon av vesentlige drivkrefter og barrierer for læreplanenes bruk. I dette sammendraget presenteres de vesentligste av evalueringens resultater.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Management Consulting

Språk

norsk