Last ned som PDF

110 sider

1.36 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Helhetlig skoledag

Evaluering

Evaluering av Helhetlig skoledag Delrapport 2

Rambøll Management Consulting presenterer med dette delrapport 2 i evalueringen av forsøk med Helhetlig skoledag. Rambøll gjennomfører en følgeevaluering av prosjektet på oppdrag for Utdanningsdirektoratet i perioden januar 2010 til desember 2012. Evalueringen gjennomføres i samarbeid med professor Oddrun Samdal ved HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen (UiB). Formålet med delrapport 2 er å belyse hvilken utvikling som har funnet sted ved forsøksskolene siden forrige rapportering på sentrale områder som læringsutbytte, læringsmiljø og trivsel, samt erfaringer og vurderinger av ulike aktiviteter og tiltak som er iverksatt ved forsøksskolene. I tillegg presenteres funn fra den såkalte ”minielevundersøkelsen” som ble gjennomført blant elever på 4. trinn ved forsøksskolene høsten 2011, samtidig som eventuelle forskjeller knyttet til de ulike modellene kort drøftes. For en nærmere redegjørelse for sentrale begreper, modeller og analyseramme vises det til delrapport 1 (januar 2011). Rambøll står alene ansvarlig for samtlige analyser, konklusjoner og anbefalinger.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning