Last ned som PDF

70 sider

2.28 MB

Forsiden av dokumentet IKT-trender og politikkutfordringer

Forhåndsutredning

IKT-trender og politikkutfordringer

Rapporten identifiserer og drøfter konkrete politikkutfordringer som vil oppstå i kjølvannet av sentrale IKT-trender de nærmeste årene. Rapporten er ment å bidra til økt innsikt i hvordan ulike sider ved IKT-utviklingen og bruk av IKT vil påvirke viktige politikkområder og hvordan IKT-politikken kan understøtte overordnede mål for samfunns- og næringsutviklingen i Norge i årene fremover. Rapporten er utarbeidet av Econ Pöyry og Nexia på oppdrag for Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Econ Nordic og Nexia Norge AS

Språk

norsk

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

utfordringsbildet mulighetsrommet