Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Review of the Tanzania - Norway NUFU Programme 2007-2011

Evaluering

Review of the Tanzania - Norway NUFU Programme 2007-2011

Evalueringen går gjennom ‘The Tanzania - Norway NUFU Programme 2007 - 2011’ i perioden fra oppstart i 2007 til april 2010. Programmet støtter akademisk samarbeid mellom Norge og Tanzania innen forvaltning av naturressurser, med vekt på bærekraftig forvaltning og forsvarlig offentlig administrasjon. Evalueringen vurderer programmets effekt, relevans og bærekraft. Evaluatørene har også sett på programmets tilnærming til likestilling, håndtering av risiko og tiltak mot korrupsjon. Rapporten søker også å gi anbefalinger til videreføringen av programmet.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Utgiver

Diku

Utførere

Misjonshøgskolen, Senter for interkulturell kommunikasjon og TAABCO Consultants

Forfattere

Milfrid Tonheim, Kåre Kristensen og Agnes Regina Murei Abuom

Språk

engelsk